Reflekser til cyklister

Refleksregler for cyklister

En cykel skal være forsynet med:
– mindst én hvid refleks, der er synlig forfra og mindst én rød refleks, der er synlig bagfra.  En cykel med mere end to hjul skal dog være forsynet med mindst to sådanne reflekser, der er anbragt højst 0,4 m inden for cyklens yderste punkter og med en indbyrdes afstand på mindst 0,6 m.

– mindst to gule reflekser, der bevæger sig, når cyklen kører, og som er synlige bagfra.

– mindst én gul refleks, der er synlig fra siderne, eller med hvide reflekterende dæk- eller fælgsider.

Reflekssæt til cykel

Påhængsvogn til cykel

En ethjulet påhængsvogn til cykel skal være forsynet med:
– mindst én hvid refleks, der er synlig forfra, og mindst én rød refleks, der er synlig bagfra. Reflekserne skal være anbragt i påhængsvognens midterplan eller til venstre herfor.

En tohjulet påhængsvogn til cykel skal være forsynet med:
– mindst to hvide reflekser, der er synlige forfra, og mindst to røde reflekser, der er synlige bagfra. Reflekserne skal være anbragt så tæt ved påhængsvognens yderste punkter som muligt.

En sidevogn til cykel skal være forsynet med:
– mindst én hvid refleks, der er synlig forfra, samt mindst én rød refleks, der er synlig bagfra. Reflekserne skal være anbragt så tæt ved sidevognens yderste højre punkt som muligt.
– mindst to gule reflekser på højre side, der er synlige fra siden, eller med mindst én gul refleks i hjulet, der er synlig fra siden.

En cykel og påhængs- eller sidevogn må ikke være forsynet med trekantet refleks. Reflekser i et par skal være ens, således at de er symmetriske i forhold til cyklens, påhængs- eller sidevognens midterplan.

Bøde

Det koster en bøde på 700 kr., hvis du mangler eller har defekte reflekser.